دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍م‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وی‍ژه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ب‍رق‌ …

دانلود و مشخصات کتاب دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍م‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وی‍ژه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ب‍رق‌ … توسط پ‍ای‍اب‌، ح‍س‍ن‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ا و روش‌ ه‍ای‌ ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ ک‍م‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ وی‍ژه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ب‍رق‌ …

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ای‍اب‌، ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۶۵,‭/پ۲ د۵,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: گ‍ل‍پ‍ون‍ه‌: ک‍اوش‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌,اب‍زار ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6663-80-0

شماره مدرک: ک‌۲۶۷۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: