دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ توسط س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰ – 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌رس‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ۱۳۱۰ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۱۰۰۶,‭/س۷فلا۶,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ش‍ان‍زده‌،۴۶۰ ، ص‌ 61

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍داری‌ — دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا,اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ — دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا,ک‍ت‍اب‍داری‌ — اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,ک‍ت‍اب‍داری‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ — واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ف‍ارس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: