دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: دائ‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭م Z,‭۱۰۰۶,‭/ح۴ د۲,‭۱۳۷۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.

موضوع محتوای منبع: ک‍ت‍اب‍داری‌ – دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا,اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭964-446-086-3 (هرود),964-446-087-1

شماره مدرک: ک‌۳۹۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs