دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ خ‍ود آم‍وز ات‍وک‍د ۲۰۰۶ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ، AutoCAD 2006 ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ CD

دانلود و مشخصات کتاب خ‍ود آم‍وز ات‍وک‍د ۲۰۰۶ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ، AutoCAD 2006 ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ CD توسط پ‍ارس‍ای‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ،۱۳۵۰ – 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍ود آم‍وز ات‍وک‍د ۲۰۰۶ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ ، AutoCAD 2006 ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ CD

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ارس‍ای‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ،۱۳۵۰ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۳۴۵/۵,‭/فلا۲پ۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آف‍رن‍گ‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار +۲ ع‍دد ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر,گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌,طراح‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۳۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs