دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ WINDOWS VISTA (وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ت‍ن‍ک‌)، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ی‍د ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍وی‌

دانلود و مشخصات کتاب خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ WINDOWS VISTA (وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ت‍ن‍ک‌)، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ی‍د ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍وی‌ توسط اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍ودآم‍وز گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ WINDOWS VISTA (وی‍ل‍ی‍ام‌ اس‍ت‍ن‍ک‌)، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ی‍د ام‍ی‍ر ح‍س‍ی‍ن‌ رض‍وی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: اس‍ت‍ن‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۷۶/۷۶,‭/س۹۴فلا۴۳,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آری‍ا پ‍ژوه‌ (زوف‍ا)

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۶۸ص‌ . ج‍دول‌ + ی‍ک‌ ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌

موضوع محتوای منبع: وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌ (ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۴۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: