دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ Access 2007

دانلود و مشخصات کتاب خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ Access 2007 توسط وم‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ث‌ Wempen, Faithe 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: خ‍ودآم‍وز ت‍ص‍وی‍ری‌ Access 2007

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وم‍ی‍ن‌، ف‍ی‍ث‌ Wempen, Faithe

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QA,‭۸۷۶/۹,‭/پ۲ و۸۶۳,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ه‍ا دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۲ص‌.: م‍ص‍ور.

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2748-29-7

شماره مدرک: ک‌۱۰۶۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs