دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍ف‍اری‌ و خ‍اک‍ب‍رداری‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍ف‍اری‌ و خ‍اک‍ب‍رداری‌ توسط طب‍رس‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍ف‍اری‌ و خ‍اک‍ب‍رداری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طب‍رس‍ا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۷۱۵,‭/ط۲ ح۷,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‌ ه‍ا و ده‍ی‍اری‌ ه‍ای‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌: راه‌ دان‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۷۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ خ‍اک‍ی‌,گ‍ودب‍رداری‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5950-82-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۰۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs