دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ توسط 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۶۸/۲۵,‭/ح۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ده‌، ذ، ۲۳۶ ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ داخ‍ل‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6285-45-3

شماره مدرک: ک‌۳۰۲۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs