دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ توسط ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا ۱۳۸۱-۱۳۷۷

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۵۵,‭/ف۲ ش۲۱۳,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: ۱۳۸۱-۱۳۷۷

شماره صفحه تعداد ورق: ۲ج‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍داری‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6285-63-7 ۲.ج,978-964-6285-12-5 ۱.ج

شماره مدرک: ک‌۳۰۷۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: