دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ی‍ان‍ه‌(۱) (ج‍ل‍د دوم‌)

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ی‍ان‍ه‌(۱) (ج‍ل‍د دوم‌) توسط ب‍ادآورن‍ه‍ن‍دی‌، ی‍ون‍س‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ م‍ی‍ان‍ه‌(۱) (ج‍ل‍د دوم‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ب‍ادآورن‍ه‍ن‍دی‌، ی‍ون‍س‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۶۸۱,‭/ح۵ ب۴,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌[۲]: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا,ص‍ورت‍ه‍ای‌ م‍ال‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8734-47-8 :۲.ج

شماره مدرک: ک‌۳۰۶۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs