دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا Excel [اک‍س‍ل‌] (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

دانلود و مشخصات کتاب ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا Excel [اک‍س‍ل‌] (ن‍س‍خ‍ه‌۱ ) توسط ی‍اچ‍ت‌، ک‍ارول‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍ا Excel [اک‍س‍ل‌] (ن‍س‍خ‍ه‌۱ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ی‍اچ‍ت‌، ک‍ارول‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/فلا۷ ی۲,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ن‍اق‍وس‌، ن‍ش‍ر واژگ‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۶۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ح‍س‍اب‍داری‌ – داده‌ پ‍ردازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-377-231-4

شماره مدرک: ک‌۲۳۵۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs