دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ورزش‌

دانلود و مشخصات کتاب ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ورزش‌ توسط ع‍زی‍زآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ح‍رک‍ات‌ اص‍لاح‍ی‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ و ورزش‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ع‍زی‍زآب‍ادی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QP,‭۳۰۱,‭/ع۴ ح۴,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۴۴ص‌

موضوع محتوای منبع: ت‍م‍ری‍ن‌ (ورزش‌) – اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا,س‍لام‍ت‍ی‌ – ت‍اث‍ی‍ر ت‍غ‍ذی‍ه‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا,ورزش‌ درم‍ان‍ی‌ – آزم‍ون‌ ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2585-52-6

شماره مدرک: ک‌۱۲۱۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: