دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ج‍ل‍س‍ه‌ گ‍روه‍ی‌، ازس‍ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ری‍ع‌ م‍دی‍ر

دانلود و مشخصات کتاب ج‍ل‍س‍ه‌ گ‍روه‍ی‌، ازس‍ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ری‍ع‌ م‍دی‍ر توسط ج‍ی‌، راس‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍ل‍س‍ه‌ گ‍روه‍ی‌، ازس‍ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ری‍ع‌ م‍دی‍ر

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ج‍ی‌، راس‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۷۳۴,‭ج۹ج۸,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ق‍دی‍ان‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق:

موضوع محتوای منبع: ب‍ودج‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۴۸۲

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs