دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ف‍ولاد

دانلود و مشخصات کتاب ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ف‍ولاد توسط 1383

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ف‍ولاد

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۳۰۱,‭/ج۴,‭۱۳۸۳

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: طراح‌

سال انتشار – سال تولید: 1383

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ف‍ولاد – م‍ش‍خ‍ص‍ات‌,ف‍ولاد – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ف‍ولاد – ج‍دول‌ ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا,ف‍ولاد – ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ – آل‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۵۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs