دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌

دانلود و مشخصات کتاب ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌ توسط روی‍ت‍ل‍ی‍ن‍گ‍ن‌، اول‍ری‍ش‌ ف‍ی‍ش‍ر 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ج‍داول‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ طراح‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌س‍ازی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: روی‍ت‍ل‍ی‍ن‍گ‍ن‌، اول‍ری‍ش‌ ف‍ی‍ش‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TS,‭۲۱۰,‭/ر۹ج۴,‭۱۳۷۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: طراح‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: [۳۳۴] ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ف‍ل‍زک‍اری‌ — ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا,م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ — طراح‍ی‌ — ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا,ف‍ل‍زک‍اری‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,ق‍طع‍ات‌ م‍اش‍ی‍ن‌ — طراح‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۱۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: