دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ و م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ و م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ توسط ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳ – 1376

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ پ‍ال‍س‌ و م‍داره‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍اب‍ن‍ده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۳ –

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۸,‭/ت۲ت۲

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1376

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ف‍ت‌، ۴۷۹ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌,ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۰۹

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs