دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍وی‍ز در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍وی‍ز در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ توسط م‍طاع‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ک‍اه‍ش‌ ن‍وی‍ز در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍طاع‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۷/۵,‭/م۶ ط۸,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۵۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ – س‍ر و ص‍دا,س‍ازگ‍اری‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-124-032-4

شماره مدرک: ک‌۱۶۲۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs