دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍رق‌ توسط ت‍ه‍راج‍ا، ب‍ی‌. ال‌ 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ه‍راج‍ا، ب‍ی‌. ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۱۴۶,‭/ت۹ ت۸,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۴ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,ب‍رق‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ – م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌ (ع‍ال‍ی‌)

شابک / شماره ISBN: ‭964-6607-50-0

شماره مدرک: ک‌۱۶۲۵

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs