دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ س‍پ‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ س‍پ‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط م‍ی‍دل‌، ب‍رن‍ارد 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ س‍پ‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍دل‌، ب‍رن‍ارد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۸۰۵,‭/م۲ ت۹,‭۱۳۸۶ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ت‍ع‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍ون‍ل‌ س‍ازی‌,ت‍ون‍ل‌ ه‍ا – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8737-79-0

شماره مدرک: ک‌۲۷۵۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs