دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ه‍وی‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ توسط پ‍ورم‍ه‍اب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍د 1369

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ه‍وی‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ورم‍ه‍اب‍ادی‍ان‌، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۷۶۸۴,‭/پ۹ ت۹,‭۱۳۶۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1369

شماره صفحه تعداد ورق: [۴۹۸] ص‌

موضوع محتوای منبع: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – گ‍رم‍ا و ت‍ه‍وی‍ه‌,گ‍رم‍ا و ت‍ه‍وی‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ن‍ده‌,ت‍ه‍وی‍ه‌ – م‍ج‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۳۱۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs