دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ازی‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ف‍ک‍ر ف‍ازی‌ توسط ک‍اس‍ک‍و ، ب‍ارت‌ 1380

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ف‍ک‍ر ف‍ازی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ک‍اس‍ک‍و ، ب‍ارت‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BC,‭۱۰۸,‭/ک۲ت۷,‭۱۳۸۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1380

شماره صفحه تعداد ورق: ج‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: م‍ن‍طق‌,ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍ل‍م‌,س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ف‍ازی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۳۴۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs