دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر از “م‍ن‌” آغ‍از م‍ی‌ ش‍ود

دانلود و مشخصات کتاب ت‍غ‍ی‍ی‍ر از “م‍ن‌” آغ‍از م‍ی‌ ش‍ود توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍غ‍ی‍ی‍ر از “م‍ن‌” آغ‍از م‍ی‌ ش‍ود

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۴,‭/ل۶ م۴,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۷۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ ,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5384-41-3

شماره مدرک: ک‌۲۹۸۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs