دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍غ‍ذی‍ه‌ توسط وب‍س‍ت‍ر- گ‍ان‍دی‌، ج‍ون‌ Webster-Gandy, Joan 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍غ‍ذی‍ه‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: وب‍س‍ت‍ر- گ‍ان‍دی‌، ج‍ون‌ Webster-Gandy, Joan

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭RA,‭۷۸۴,‭/و ۲ ت ۷,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ع‍ص‍ر ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: ت‍غ‍ذی‍ه‌,م‍واد غ‍ذای‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-5723-56-6

شماره مدرک: ک‌۹۱۱

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs