دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ورزش‍ی‌ (م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌)

دانلود و مشخصات کتاب ت‍غ‍ذی‍ه‌ ورزش‍ی‌ (م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌) توسط ای‍راول‍ون‍س‍ک‍ی‌، ج‍ودی‌ 1388

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍غ‍ذی‍ه‌ ورزش‍ی‌ (م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ای‍راول‍ون‍س‍ک‍ی‌، ج‍ودی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭QP,‭۲۷۶,‭/فلا۹ ۷ت,‭۱۳۸۸

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌

سال انتشار – سال تولید: 1388

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۶۸ص‌

موضوع محتوای منبع: م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌ – ت‍م‍ری‍ن‌ (ورزش‌),پ‍زش‍ک‍ی‌ ورزش‍ی‌,م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌ ان‍رژی‌ – ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-206-068-9

شماره مدرک: ک‌۲۹۲۸

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs