دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا، ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌) EFQM(

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا، ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌) EFQM( توسط 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا، ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌) EFQM(

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۶۲/۱۵,‭/ت۷,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۶۴ص‌.م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌,ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر — م‍دی‍ری‍ت‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد(م‍دی‍ری‍ت‌)

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-90288-3-2

شماره مدرک: ک‌۸۰۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs