دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍س‍ل‍ط ب‍ر GIS ب‍ا ArcGIS

دانلود و مشخصات کتاب ت‍س‍ل‍ط ب‍ر GIS ب‍ا ArcGIS توسط چ‍ه‍اراه‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍س‍ل‍ط ب‍ر GIS ب‍ا ArcGIS

سرشناسه شخص / نام نویسنده: چ‍ه‍اراه‍ی‌، ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭G,‭۷۰/۲۱۲,‭/چ۹ ت۵,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۶۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: آرک‌,ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ – داده‌ پ‍ردازی‌,ن‍ظام‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ – ن‍رم‌ اف‍زار

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6021-25-6

شماره مدرک: ک‌۲۲۱۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs