دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ون‍وری‍ل‌ در ج‍ه‍ان‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‌ ب‍رای‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ون‍وری‍ل‌ در ج‍ه‍ان‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‌ ب‍رای‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ توسط ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ج‍رب‍ه‌ م‍ون‍وری‍ل‌ در ج‍ه‍ان‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ آن‌ ب‍رای‌ ک‍لان‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HE,‭۱۰۳۱,‭/ش۹ ت۳,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ل‍وح‌ ن‍گ‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۵۶ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع محتوای منبع: راه‌ اه‍ن‌ ه‍ای‌ ت‍ک‌ ری‍ل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-96609-3-3

شماره مدرک: ک‌۳۱۵۶

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs