دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ب‍ری‍د ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ HVAC ، ل‍ی‍وم‍ای‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ رام‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ان‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ب‍ری‍د ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ HVAC ، ل‍ی‍وم‍ای‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ رام‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ان‌ توسط م‍ای‍ر، ل‍ی‍وا. MEYER,LEO A 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ب‍ری‍د ب‍رای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍س‍ی‍ن‌ ه‍ای‌ HVAC ، ل‍ی‍وم‍ای‍ر، ت‍رج‍م‍ه‌ رام‍ی‍ن‌ ت‍اب‍ان‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ای‍ر، ل‍ی‍وا. MEYER,LEO A

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TP,‭۴۹۲,‭/م۲ت۲,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۰۹ص‌. م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍ردس‍ازی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ردک‍ن‍ن‍ده‌,س‍ردس‍ازی‌ و دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ردک‍ن‍ن‍ده‌ – ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۶۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: