دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ای‍پ‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍ی‍ط ۲۰۰۷ Ms-word

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ای‍پ‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍ی‍ط ۲۰۰۷ Ms-word توسط س‍ی‍د ح‍ائ‍ری‌، س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ 1386

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ای‍پ‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌ در م‍ح‍ی‍ط ۲۰۰۷ Ms-word

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍ی‍د ح‍ائ‍ری‌، س‍ی‍د اب‍وال‍ق‍اس‍م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭Z,‭۵۲/۵,‭/و۴ س۹,‭۱۳۸۶

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1386

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۱۴ص‌.: م‍ص‍ور.

موضوع محتوای منبع: ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),واژه‌ پ‍ردازی‌ – خ‍ودآم‍وز

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-8068-46-7

شماره مدرک: ک‌۱۰۵۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: