دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا توسط 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/م۷،۱۷ .ج

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۲۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ — ای‍ران‌,ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌,گ‍از — ل‍ول‍ه‌ک‍ش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۸۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: