دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و اص‍ول‌ ک‍ارب‍ری‌ پ‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌

دانلود و مشخصات کتاب ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و اص‍ول‌ ک‍ارب‍ری‌ پ‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌ توسط لام‍ی‍ت‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ گ‍ری‌ 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ت‍ئ‍وری‍ه‍ا و اص‍ول‌ ک‍ارب‍ری‌ پ‍ای‍پ‍ی‍ن‍گ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: لام‍ی‍ت‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ گ‍ری‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TJ,‭۹۳۰,‭/ل۲ ت۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ی‍ش‍ه‌

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۵۲۸ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ – طراح‍ی‌,ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ – طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2512-30-0

شماره مدرک: ک‌۱۴۸۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs