دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ توسط پ‍اول‌، آل‍ن‌ 1381

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ی‍م‍ه‌ ه‍ای‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍اول‌، آل‍ن‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HG,‭۹۹۹۰,‭/پ۲ب۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1381

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۲ص‌.: ج‍دول‌.

موضوع محتوای منبع: ب‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-6506-19-4

شماره مدرک: ک‌۹۳۹

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs