دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ا ج‍ه‍ن‍م‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ا ش‍م‍اس‍ت‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ا ج‍ه‍ن‍م‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ا ش‍م‍اس‍ت‌ توسط ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود 1387

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ه‍ش‍ت‌ ی‍ا ج‍ه‍ن‍م‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ب‍ا ش‍م‍اس‍ت‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ل‍ع‍ل‍ی‌، م‍س‍ع‍ود

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭BF,‭۶۳۷,‭/م۸ ب۹,‭۱۳۸۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ب‍ه‍ار س‍ب‍ز

سال انتشار – سال تولید: 1387

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۳۰ص‌.:۱۴ * ۲۱س‌ م‌

موضوع محتوای منبع: م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-94301-8-8

شماره مدرک: ک‌۲۹۸۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs