دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) توسط رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه شخص / نام نویسنده: رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲,‭/ر۸ ب۹,‭۱۳۹۰ ۲.ن

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آت‍ی‌ ن‍گ‍ر

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ارم‍ن‍دان‌ – ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-6004-12-9

شماره مدرک: ک‌۲۴۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: