دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ توسط ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍س‍ت‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و خ‍ودآم‍وز ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HD,‭۳۰/۲۸,‭/فلا۷۳ ب۵,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ آس‍ی‍ا

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۸۹ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7684-37-1

شماره مدرک: ک‌۳۰۳۳

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: