دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍س‍ت‍ر س‍ازی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ اج‍رای‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا

دانلود و مشخصات کتاب ب‍س‍ت‍ر س‍ازی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ اج‍رای‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا توسط 1390

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍س‍ت‍ر س‍ازی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍رای‌ اج‍رای‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ن۶ ف۸,‭۱۳۹۰

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ س‍ج‍ادی‍ار

سال انتشار – سال تولید: 1390

شماره صفحه تعداد ورق: ۵ج‌

موضوع محتوای منبع: ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا,م‍دی‍ری‍ت‌ – م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌,خ‍لاق‍ی‍ت‌,اع‍ت‍م‍اد ب‍ه‌ ن‍ف‍س‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-379-251-0:)۵ ج),978-964-379-250-3:)۴ ج),978-964-379-249-7:)۳ ج),978-964-379-248-0:)۲ ج),978-964-379-247-3:)۱ ج)

شماره مدرک: ک‌۲۰۶۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: