دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا و م‍ق‍ررات‌)

دانلود و مشخصات کتاب ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا و م‍ق‍ررات‌) توسط س‍م‍ون‍ز، پ‍ی‍ت‍ر 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا و م‍ق‍ررات‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: س‍م‍ون‍ز، پ‍ی‍ت‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TA,‭۱۸۰/۵۵,‭/ج۹۴ س۸,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۳۷۴ص‌.: ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌- ب‍رون‌ س‍پ‍اری‌- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌,ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ وت‍وس‍ع‍ه‌ – ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-452-245-1

شماره مدرک: ک‌۳۲۸۰

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs