دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ توسط ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د 1377

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ررس‍ی‌ اق‍ل‍ی‍م‍ی‌ اب‍ن‍ی‍ه‌ س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭DSR,‭۱۳,‭/ق۲ب۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

سال انتشار – سال تولید: 1377

شماره صفحه تعداد ورق: ۴۰۶،39ص‌.: م‍ص‍ور (ب‍خ‍ش‍ی‌ رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍ران‌ — آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۱۶۱

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: