دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍الای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍واد زای‍د

دانلود و مشخصات کتاب ب‍الای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍واد زای‍د توسط پ‍ذی‍را، م‍ح‍م‍د 1385

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍الای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ م‍واد زای‍د

سرشناسه شخص / نام نویسنده: پ‍ذی‍را، م‍ح‍م‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭GB,‭۵۰۰۵,‭/پ۴ ب۸,‭۱۳۸۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: آذرب‍رزی‍ن‌، ش‍ه‍رداری‌ م‍ش‍ه‍د

سال انتشار – سال تولید: 1385

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۱۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍لای‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌,ب‍ه‍داش‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی‌,م‍واد زای‍د – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-7342-49-7

شماره مدرک: ک‌۲۶۱۰

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: