دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ب‍ازرس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب ب‍ازرس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌ توسط ت‍ی‍ل‍ور، گ‍ی‍ل‌ ال‌ 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ب‍ازرس‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ت‍ی‍ل‍ور، گ‍ی‍ل‌ ال‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۲۰۱,‭/ت۹ ب۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ی‍زدا، م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ و ت‍ب‍ری‍د

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: ۱۹۲ص‌.

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – س‍ی‍م‌ ک‍ش‍ی‌ – دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌,ب‍رق‌- س‍ی‍م‌ ک‍ش‍ی‌ – ب‍ازرس‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5549-84-3

شماره مدرک: ک‌۳۴۲۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs