دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ای‍ن‍ک‍وت‍رم‍ز۲۰۱۰

دانلود و مشخصات کتاب ای‍ن‍ک‍وت‍رم‍ز۲۰۱۰ توسط 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍ن‍ک‍وت‍رم‍ز۲۰۱۰

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭K,‭۱۰۲۹/۶,‭/فلا۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ک‍ی‍وم‍رث‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۴۰ص‌

موضوع محتوای منبع: ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ – اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,ص‍ادرات‌ – ق‍رارداده‍ای‌ ف‍روش‌ – اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ارب‍ری‌ – اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,ت‍ح‍وی‍ل‌ ک‍الا (ح‍ق‍وق‌) – اص‍طلاح‌ و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا,خ‍طر ک‍ردن‌ (ب‍ی‍م‍ه‌) اص‍طلاح‌ ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-5540-53-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۴۴

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs