دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ف‍ن‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ف‍ن‍ی‌ توسط ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ادر 1375

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ف‍ن‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍ب‍ه‍ان‍ی‌، ن‍ادر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۵۵,‭/ن ۲ فلا ۹,‭۱۳۷۵

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍دی‌

سال انتشار – سال تولید: 1375

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۵ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ه‍ا – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‍ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۷۴۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs