دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ای‍م‍ن‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ توسط ن‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ در ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۳۰۰۱,‭/ن۹ فلا۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍ن‌ آوران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۲۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع محتوای منبع: ب‍رق‌ – ن‍ی‍رو – ت‍وزی‍ع‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,ب‍رق‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-2983-84-1

شماره مدرک: ک‌۲۷۳۷

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs