دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ح‍ری‍ق‌

دانلود و مشخصات کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ ح‍ری‍ق‌ توسط ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ای‍م‍ن‍ی‌ ح‍ری‍ق‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ح‍س‍ن‌ ب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۹۲۴۱,‭/ح۵ فلا۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ۲۸۴ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: آت‍ش‌ س‍وزی‌ – پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌,آت‍ش‌ س‍وزی‌ – پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌,آت‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ی‌ – ف‍رم‍ان‍ده‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-160-081-4

شماره مدرک: ک‌۲۳۶۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs