دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌

دانلود و مشخصات کتاب ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌ توسط 1389

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ان‍ت‍خ‍اب‌ روش‌ ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده:

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭T,‭۱۷۴,‭/فلا۹,‭۱۳۸۹

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آی‍ن‍ده‌ پ‍ژوه‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ دف‍اع‍ی‌

سال انتشار – سال تولید: 1389

شماره صفحه تعداد ورق: [۷۴] ص‌

موضوع محتوای منبع: آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌ ,آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍اری‌

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۲۹۷۸

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs