دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌

دانلود و مشخصات کتاب ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌ توسط م‍وری‍س‌، ج‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر 1379

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ک‍ارب‍ردی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وری‍س‌، ج‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۶۷,‭/م۸،فلا۷

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1379

شماره صفحه تعداد ورق: ه‍ف‍ت‌،۱۶۳ص‌.:م‍ص‍ور،ج‍دول‌،ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌,ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ – آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭۹۶۴-۶۲۳۲-۵۴}x{-

شماره مدرک: ک‌۱۲

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs