دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌: م‍ب‍دل‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا و طراح‍ی‌

دانلود و مشخصات کتاب ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌: م‍ب‍دل‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا و طراح‍ی‌ توسط م‍وه‍ان‍د، ن‍د 1392

نام و عنوان کتاب برای دانلود: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌: م‍ب‍دل‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رده‍ا و طراح‍ی‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍وه‍ان‍د، ن‍د

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TK,‭۷۸۸/۱۵,‭/م۹ فلا۸,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‌ و دان‍ش‌

سال انتشار – سال تولید: 1392

شماره صفحه تعداد ورق: ۹۲۶ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ق‍درت‌,م‍ب‍دل‌ ه‍ای‌ ج‍ری‍ان‌ ب‍رق‌,ن‍ی‍م‍ه‌ ه‍ادی‍ه‍ای‌ ق‍درت‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-600-6310-59-6

شماره مدرک: ک‌۲۶۶۶

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: