دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ،ن‍وی‍ف‍رت‌ neufert 2006

دانلود و مشخصات کتاب اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ،ن‍وی‍ف‍رت‌ neufert 2006 توسط ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌۱۹۰۰ -م‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اطلاع‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌ ،ن‍وی‍ف‍رت‌ neufert 2006

سرشناسه شخص / نام نویسنده: ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌۱۹۰۰ -م‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۱۵۱,‭/ن۹ن۹,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: خ‍زان‌

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۶۴۴: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا,م‍ع‍م‍اری‌ — دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

شابک / شماره ISBN: ‭ 

شماره مدرک: ک‌۵۲۳

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs