دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍ی‍وپ‍ای‍پ‌

دانلود و مشخصات کتاب اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍ی‍وپ‍ای‍پ‌ توسط طب‍اطب‍ائ‍ی‌ پ‍ور، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ 1384

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍ی‍وپ‍ای‍پ‌

سرشناسه شخص / نام نویسنده: طب‍اطب‍ائ‍ی‌ پ‍ور، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TH,‭۶۰۱۰,‭/ط۲ فلا۶,‭۱۳۸۴

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ گ‍روه‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ گ‍ی‍ت‍ی‌ پ‍س‍ن‍د

سال انتشار – سال تولید: 1384

شماره صفحه تعداد ورق: ۱ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌)، م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: ت‍اس‍ی‍س‍ات‌,گ‍رم‍ای‍ش‌ و ت‍ه‍وی‍ه‌,ل‍ول‍ه‌ ه‍ای‌ پ‍لاس‍ت‍ی‍ک‍ی‌,ل‍ول‍ه‌ ک‍ش‍ی‌

شابک / شماره ISBN: ‭964-06-7925-9

شماره مدرک: ک‌۱۵۵۷

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: