دانلود رایگان برترین کتاب های انگلیسی

دانلود رایگان انواع کتاب های انگلیسی – دانلود مستقیم کتاب های مرجع خارجی

گت بلاگز ت‍ه‍ران‌ اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ (خ‍طوط، ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا، ت‍ق‍اطع‍ات‌ و ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌)

دانلود و مشخصات کتاب اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ (خ‍طوط، ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا، ت‍ق‍اطع‍ات‌ و ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌) توسط م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ج‍واد 1391

نام و عنوان کتاب برای دانلود: اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ طرح‌ ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌ آه‍ن‌ (خ‍طوط، ای‍س‍ت‍گ‍اه‍ه‍ا، ت‍ق‍اطع‍ات‌ و ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌)

سرشناسه شخص / نام نویسنده: م‍ی‍ر م‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ج‍واد

سرشناسه – تنالگان / پشتیبان کتاب:

رده کنگره: ‭TF,‭۱۴۵,‭/م۹ فلا۶,‭۱۳۹۱

محل انتشار / شهر: ت‍ه‍ران‌

ناشر publisher کتاب: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌

سال انتشار – سال تولید: 1391

شماره صفحه تعداد ورق: ع‌، ۳۹۲ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع محتوای منبع: راه‌ آه‍ن‌ – م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,راه‌ آه‍ن‌ – طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

شابک / شماره ISBN: ‭978-964-454-236-7

شماره مدرک: ک‌۲۵۷۵

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs